หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

 
ข้อบัญญัติ
     
ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564