ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ก.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 มิ.ย. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 มิ.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเท้า ยกระดับเลียบคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 9 ตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 มิ.ย. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ธ.ค. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยบ้านปลายคลองซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ต.ค. 2563
7 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการซ่อมแซมศพด.บางน้ำวน ดาวน์โหลดเอกสาร
369
25 ส.ค. 2560
8 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 บ้านนายฉลอง ภู่สว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
486
02 ก.ค. 2558
9 ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1 คลองซื่อ-ดอนสะแก ดาวน์โหลดเอกสาร
451
04 มิ.ย. 2558
10 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
470
15 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3