ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งและบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งและบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ธ.ค. 2564
3 ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ธ.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ธ.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ธ.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 พ.ย. 2564
7 ประกาศผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 พ.ย. 2564
8 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 พ.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 พ.ย. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30