ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ม.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ม.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ม.ค. 2563
4 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ม.ค. 2563
5 การรับเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
26 ธ.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจับการศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ธ.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ธ.ค. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ธ.ค. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18