ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 พ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 พ.ย. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 พ.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 ต.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ต.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ต.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ต.ค. 2562
9 ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ต.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17