ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ต.ค. 2564
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ก.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ก.ย. 2564
5 แนวทางการยืนยันสิทธิของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ก.ย. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 ส.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ส.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ส.ค. 2564
9 เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ก.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29