ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 พ.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2564(ครั่งที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซค์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 เม.ย. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 เม.ย. 2564
6 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สังกัดกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 เม.ย. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีั้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 มี.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 มี.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 มี.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25