ประกาศผลสอบราคา/ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน