ประกาศผลสอบราคา/ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเท้า ยกระดับเลียบคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 9 ตำบลบางโทรัด
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเท้า ยกระดับเลียบคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 9 ตำบลบางโทรัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน