ประกาศผลสอบราคา/ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลบางโทรัด
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลบางโทรัด ปีงบประมาณ 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน