ประกาศผลสอบราคา/ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยบ้านปลายคลองซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยบ้านปลายคลองซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน