ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้นงวด
  รายละเอียด :

 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1.สำหรับบุคคลทั่วไป ให้แสดง "เอกสารรับรองความจำเป็น" โดยยื่นคำขอต่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ 
1.1 แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1.2 เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 
2. กรณีผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท/หัวหน้าหน่วยงานของภาครัฐ ให้แสดง "เอกสารรับรองความจำเป็น" โดยยื่นคำขอต่อนายจ้างที่ตนทำงานอยู่ 
(สามารถดาวน์โหลดตามลิ้งด้านล่างนี้)
2.1 เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมและเข้มงวด (กรณีสถานประกอบการ)
2.2 แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน