ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางโทรัดที่ได้มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางโทรัดที่ได้มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน