ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือและประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน