ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน