กิจกรรม : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษ


รายละเอียด :
    

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

         ด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นับเป็นวันมหามงคลที่สำคัญยิ่งของพสกนิกรประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จะมีพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๘  พรรษา นอกจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเสวยราชย์ยาวนานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่และยาวนานที่สุดในประวัติศาตร์ชาติไทยแล้ว พระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ที่บังเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้แก่ประชาชนชาวไทย ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง โครงการพัฒนาชนบท มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ  ตลอดจนการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากภัยต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลามากกว่า ๖๐ ปี  ที่ทรงครองราชย์มานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน

 

         เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่ของพระผู้เสมือนพ่อของปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ และเพื่อนำพระราชดำรัสของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2558    อ่าน 524 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**